J E E J A R
Juridisch Administratief Recht

 


 

                                               16 mei 2017
HOMETERUG

 

 

 

                      
     
                                                   

               

 

Voor dat u een gesprek aangaat dient u rekening te houden met het volgende:
 
   1.    Zorg dat de specialisten achter u staan. Zij moeten een zogenaamd objectief ziektebeeld geven.
          Indien ťťn of meerdere medische specialisten van mening is/zijn dat u ziek bent dan heeft de
          verzekeringsarts zich daarbij neer te leggen. Deel uw medische specialist mee dat er sprake is
          van een herkeuring bij het UWV, vraag hem/haar om steun. Uw klachten alleen zijn niet
          voldoende!!!
   2.    Keuringsartsen moeten het bepaalde in het Schattingsbesluit en het medisch arbeids-
          ongeschiktheidcriterium toepassen. 
   3.    Ga nooit alleen naar het UWV, maar neem altijd iemand mee naast uw partner.
   4.    Geef vooraf, dus enkele dagen te voren, aan dat u het gesprek met de arts zult gaan opnemen.
          Hier moet aan meegewerkt worden. Indien de arts niet wilt dat u het gesprek opneemt, stop het
          gesprek en vertrek.
   5.    Indien u heeft aangegeven dat u het gesprek zult opnemen zal de arts u een formulier laten tekenen
          waarin staat dat het gesprek publiceren of delen via internet of sociale media niet is toegestaan. U kunt
          die formulier rustig tekenen.
   6.    Verplicht een keuringsarts altijd dat hij alle actuele info heeft van huisarts en specialisten. 
   7.    Indien u bij veel specialisten loopt en onderzoeken heeft dan moet de UWV arts daar om
          vragen. De UWV artsen hebben het zo druk dat ze niet behoorlijk kunnen werken en om tijd
          de besparen wordt bij het eerste onderzoek niets opgevraagd. Het UWV doet dit bewust, omdat,
          indien een cliŽnt in bezwaar gaat, het niet opvragen van gegevens alsnog hersteld kan worden. In
          de bezwarenfase moet het UWV gegevens van specialisten opvragen.
   8.    Kom niet spontaan, assertief, vrolijk, begrijpend bij de arts over noch bij de aankomst,
          noch tijdens het gesprek, noch tijdens het vertrek. De arts gebruikt dit tegen u en dat
          doet de arbeidskundige ook. En ga niet zitten lachen of vrolijk zijn. Hou geen hele lange verhalen.
          In de medische rapportages staat altijd dat iemand er naar kalenderleeftijd uitziet, goed verzorgd is
          en een goede voedingstoestand heeft. Daarnaast wordt er gekeken hoe u in de wachtkamer uit de
          bank komt en hoe u naar de spreekkamer loopt. Al u uw dagverhaal goed kunt verwoorden en ook
          uw medische geschiedenis en medicijnen goed kunt benoemen en de arts goed kunt volgen en
          snappen in zijn vragen dan heeft u geen cognitieve beperkingen.
   9.    In iedere rapportage staat altijd dat een cliŽnt er goed verzorgd uit zag en dat de cliŽnt een stevige
          hand gaf zowel bij aankomst als vertrekt, dat de cliŽnt, goed kon buigen, op de hakken kon staan en
          voorover kon buigen, gedurende het spreekuur gewoon in de stoel kon zitten. En een goed geheugen
          had omdat het verleden namen van artsen ect. goed uit het geheugen konden worden opgehaald etc.
 10.    Sta er op dat de arts het rapport aan u gaat toezenden voor dat u naar de arbeidskundige
          moet. En geef aan dat u van uw correctierecht gebruik wenst te maken.
 11.    De keuringsarts vraagt altijd om een dag indeling in de zin van: "wat heeft u gisteren
          gedaan", dus wanneer bent u opgestaan, heeft u kinderen heeft u de kinderen verzorgd en/of naar
          school gebracht (met auto/fiets/lopend, wat doet u overdag in de huishouding, haalt u de
          boodschappen, doet u nog aan hobby's, wie kookt er in de avond en wanneer gaat u naar bed
          en gaat het slapen goed. Gelet op de nieuwe door het UWV opgestelde standaard Duurbelastbaarheid
          in Arbeid (tik deze woorden in het zoekprogramma van uw web browser en u komt ondermeer uit bij
          de pagina van de www.rijksoverheid.nl waar deze standaard in pdf formaat is te downloaden.
          Het dagverhaal een stuk belangrijker geworden. En ook de mening van uw partner over
          uw functioneren thuis is belangrijker geworden ten aanzien van wat u thuis nog wel of niet kunt doen.
 12.    Indien dat op u van toepassing is maak dan ook duidelijk dat u in de middag moet rusten.
 13.    Indien u medicijnen gebruikt die het autorijden verbieden (pas op hierdoor kunt u uw rijbewijs
          verliezen) geef dat aan en neem een lijst van de apotheek mee waaruit blijkt welke medicijnen aan u
          zijn voorgeschreven.
 14.    Niet met het besluit van het UWV eens, teken altijd bezwaar aan!!! En vervolgens niet eens met de
          beslissing op bezwaar teken altijd beroep aan en zo nodig hoger beroep.
 
Algehele discrepantie is dat de UWV arts u wil keuren naar aanleiding van nieuwe keuringsmaatstaven maar op grondslag van oude medische gegevens op grond waarvan u eerder bent afgekeurd. Dit kan dus niet. Geen nieuwe medische gegevens geen behoorlijke keuring.

Tijdens de bezwarenprocedure staat en promoot het UWV dat de zogenaamde bezwarenarts contact heeft met de keuringsarts. Weg onafhankelijkheid en objectiviteit in de bezwarenprocedure. Indien u in deze procedure ongelijk krijgt moet u ook de stap zetten om in beroep te gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht.
Wij helpen u bij deze procedures. info@jeejar.nl.

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEEJARģ