JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 


 

                                               03 November 2016
HOMETERUG

 

 

 

                      
     
                                                   

               

 

Voor dat u een gesprek aangaat dient u rekening te houden met het volgende:
 
 1.      Zorg dat de specialisten achter u staan. Zij moeten een zogenaamd objectief ziektebeeld geven.
          Indien ťťn of meerdere medische specialisten van mening is/zijn dat u ziek bent dan heeft de
          verzekeringsarts zich daarbij neer te leggen. Deel uw medische specialist mee dat er sprake is
          van een herkeuring bij het UWV, vraag hem/haar om steun. Uw klachten alleen zijn niet
          voldoende!!!
 2.      Keuringsartsen moeten het bepaalde in het Schattingsbesluit en het medisch arbeids-
          ongeschiktheidcriterium toepassen. 
 3.      Ga nooit alleen naar het UWV, maar neem altijd iemand mee naast uw partner.
 4.      Geef vooraf aan dat u het gesprek met de arts zult gaan opnemen. Hier moet aan meegewerkt worden.
          Indien de arts niet wilt dat u het gesprek opneemt, stop het gesprek en vertrek.
 5.      Verplicht een keuringsarts altijd dat hij alle actuele info heeft van huisarts en specialisten. 
 6.      Indien u bij veel specialisten loopt en onderzoeken heeft dan moet de UWV arts daar om
          vragen. De UWV artsen hebben het zo druk dat ze niet behoorlijk kunnen werken en om tijd
          de besparen wordt bij het eerste onderzoek niets opgevraagd. Het UWV doet dit bewust, omdat,
          indien een cliŽnt in bezwaar gaat, het niet opvragen van gegevens alsnog hersteld kan worden. In
          de bezwarenfase moet het UWV gegevens van specialisten opvragen.
 7.      Kom niet spontaan, assertief, vrolijk, begrijpend bij de arts over noch bij de aankomst,
          noch tijdens het gesprek, noch tijdens het vertrek. De arts gebruikt dit tegen u en dat
          doet de arbeidskundige ook. En ga niet zitten lachen of vrolijk zijn. Hou geen hele lange verhalen.
          In de medische rapportages staat altijd dat iemand er naar kalenderleeftijd uitziet, goed verzorgd is
          en een goede voedingstoestand heeft. Daarnaast wordt er gekeken hoe u in de wachtkamer uit  de
          bank komt en hoe u naar de spreekkamer loopt. Al u uw dagverhaal goed kunt verwoorden en ook
          uw medische geschiedenis en medicijnen goed kunt benoemen en de arts goed kunt volgen en
          snappen in zijn vragen dan heeft u geen cognitieve beperkingen.
 8.      In iedere rapportage staat altijd dat een cliŽnt er goed verzorgd uit zag en dat de cliŽnt een stevige
          hand gaf zowel bij aankomst als vertrekt, dat de cliŽnt, goed kon buigen, op de hakken kon staan en
          voorover kon buigen, gedurende het spreekuur gewoon in de stoel kon zitten. En een goed geheugen
          had omdat het verleden namen van artsen ect. goed uit het geheugen konden worden gehaald etc.
 9.      Sta er op dat de arts het rapport aan u gaat toezenden voor dat u naar de arbeidskundige
          moet. En geef aan dat u van uw correctierecht gebruik wenst te maken.
 10.    De keuringsarts vraagt altijd om een dag indeling in de zin van: "wat heeft u gisteren
          gedaan". Geef aan dat u in de middag minstens een paar uur moet slapen. IEDERE DAG.
          Het feit dat u auto kunt rijden of met de fiets kunt geeft aan dat u zich makkelijk kunt verplaatsen en
          aan het verkeer kunt deelnemen. Of u  geeft aan dat u geen auto meer kunt rijden
          (pas op hierdoor kunt u uw rijbewijs verliezen) of u geeft aan dat u zeer beperkt en voor een korte
          duur auto kunt rijden.
 11.    Niet met het besluit van het UWV eens, teken altijd bezwaar aan!!!
 
Algehele discrepantie is dat de UWV arts u wil keuren naar aanleiding van nieuwe keuringsmaatstaven maar op grondslag van oude medische gegevens op grond waarvan u eerder bent afgekeurd. Dit kan dus niet. Geen nieuwe medische gegevens geen behoorlijke keuring.

Sinds 8 juli 2015 heeft het UWV een nieuwe standaard "Duurbelastbaarheid in Arbeid" in werking laten treden. Hierbij heeft het dagverhaal "wat heeft u gisteren gedaan, wanneer bent u opgestaan, heeft zelf ontbijt gemaakt, kinderen naar school gebracht, boodschappen gedaan, huishoudelijk werk verricht, avond eten gemaakt, hobby's uitgevoerd", van veel belang. Vooral als u aannemelijk kunt maken dat u overdag rust moet nemen door in bed of op de bank te gaan slapen om de rest van de dag door te komen.
En door de nieuwe standaard is ook van belang hoe uw partner u meemaakt in het dagelijks leven en wat hij/zij aangeeft wat u wel of niet kunt doen.
 
Tijdens de bezwarenprocedure staat en promoot het UWV dat de zogenaamde bezwarenarts contact heeft met de keuringsarts. Weg onafhankelijkheid en objectiviteit in de bezwarenprocedure. Indien u in deze procedure ongelijk krijgt moet u ook de stap zetten om in beroep te gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht.
Wij helpen u bij deze procedures. info@jeejar.nl.

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEEJARģ