JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN BRIEVEN MET MENINGEN OVER HET UWV
                                               14 juni 2022

 

 

 

HomeTerug

 

VLAG1.jpg

VREEMDE LOGO; KLOPT PRECIES MET DE UITVOERING VAN DE WERKNEMERS-VERZEKERINGEN DOOR DEZE INSTELLING!

INDIEN JE NA 35 JAAR DOOR KEIHARD WERKEN, INCL. NEVEN-FUNCTIES EN JE WORDT ONVERHOOPT ZIEK:

BEGINT ONDERSTAAND PROCES TE DRAAIEN:

UITVAART WORDT VOORBEREID

 

EN DAN VOLGT PLOTSELING EEN LAATSTE NEK-SCHOT DE GROND IN!

(ZIE   PIJLTJE)

Afgrond5.jpg

ADVIES

vlagSUR.gif

LAAT PRESIDENT VENETIAAN U HELPEN MET DE UITVOERING VAN DE WERKNEMERSVERZEKERINGEN VOOR MEER MENSELIJK- EERLIJK- EN GEMOEDELIJKHEID EN ZEKER EN VAST MET MEER RESULTAAT EN MINDER BEZWAARSCHRIFTEN EN VOORKOMEN DAT MEER MENSEN DOORDRAAIEN EN GEK WORDEN!

 

MET VRIENDELIJKE GROET,

FAMILIE VELDKAMP

 

Ingekomen brief op 14 juni 2022 over handelswijze WPEX.
De namen zijn door ons verwijderd en door puntjes vervangen.

Beste JEEJAR,

Vandaag keuring gehad bij WPEX in Breda. Ook zij gebruiken de SIMS test voor evaluatie doelen?

 Gesprek Psycholoog…. Kon geen BIG certificatie aantonen 1.5 uur

 Gesprek Psychiater – 1 uur

 Terwijl in arbeidsongeschiktheid zaken een Psychiater:

  1. Het hele dossier zou moeten hebben gelezen. Was in mijn geval niet is gebeurd. Deze wist nauwelijks van mijn ziekteverleden en vond mij met 55 jaar nogal jong voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  2. Minimaal twee uur door een psychiater een gesprek zou moeten worden gevoerd. Doen ze ook in criminele zaken van misdrijf etc. anders is het geen gerechtelijke­­­ expertise.

 Zie gebruiken net als PSYON de SIMS test (75 vragen).

 Graag Cliënten waarschuwen…

 Dit ter aanvulling van ingezonden brief van cliënt op 14 mei 2012 ervarinen met PSYON.

WPEX

OMDAT IK BEZWAAR HEB AANGETEKEND TEGEN HET BESLUIT VAN UWV INZAKE WIA, IS MIJ VOORGESTELD OM EEN ONAFHANKELIJKE PSYCHIATER TE LATEN KIJKEN NAAR MIJN GEZONDHEIDSKLACHTEN. DIT BOOD UWV AAN ALS ZIJNDE EEN TEGEMOETKOMING. HE T WEKTE DUS DE INDRUK DAT HET IN MIJN BELANG EN OP MIJN VERZOEK GEDAAN ZOU WORDEN. UWV WAS ER ALLANG UIT DAT IK NIET ZIEK BEN. DIT NAV DE OPMERKING DAT IK ALLEEN MAAR EERLIJK BEOORDEELD WIL WORDEN EN NIET TEN ONRECHTE IN EEN HOEK GEZET WIL WORDEN DOOR UWV. MIJN BEHANDELAAR HEEFT MEERDERE DUIDELIJKE RAPPORTAGES MET DIAGNOSE NAAR UWV GESTUURD.

DE EXPERTISE DOOR PSYON ZOU BESTAAN UIT TWEE AFSPRAKEN ZO STOND IN DE EERSTE BRIEF. DIT WAS EEN NARE BRIEF WAAR ONDERAAN WERD VERMELD DAT ALS IK GEEN GEHOOR ZOU GEVEN AAN HET VERZOEK TOT HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK BINNEN EEN WEEK NA DAGTEKENNING, DIT GEVOLGEN ZOU HEBBEN VOOR MIJN UITKERING. HOEZO ONAFHANKELIJK?? IK HEB GEBELD EN IK KON EEN EERSTE AFSPRAAK INPLANNEN BIJ EEN PSYCHOLOOG. DIT GESPREK ZOU ONGEVEER TWEE UUR DUREN. HET GESPREK VOND PLAATS IN LEEUWARDEN.

IK MOEST VEEL PRIVE KWESTIES BEANTWOORDEN ZOALS DE WERKSITUATIE VAN MIJN OUDERS ED. ER WERD NAUWELIJKS GEVRAAGD NAAR MIJN KLACHTEN. HEB WEL AANGEGEVEN DAT IK NIET ECHT HAPPY BEN MET DE SITUATIE EN DAT IK MIJN VRAAGTEKENS ZET BIJ DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DEZE EXPERTISE. DE DAME IN KWESTIE WAS OVERHEERSEND EN LEEK MEER OP EEN UWV MEDEWERKER DAN EEN HULPVERLENER. ZIJ WILDE ANTWOORD OP HAAR VRAGEN EN ZODRA IK IETS VERTELDE DAN ONDERBRAK ZIJ DIT. IK MOEST AAN HET EIND VAN HET GESPREK EEN LIJST MET VRAGEN INVULLEN. ACHTERAF BLEEK DIT EEN STRUCTURED INVENTORY OF MALINGERING SYMPTOMS TEST TE ZIJN. DEZE WORDT OA OOK DOOR CRIMINELEN GEMAAKT, EEN SOORT LEUGENDETECTORTEST DUS. HET IS PUUR OM TE ACHTERHALEN OF JE SIMULEERT EN DUS NIET EEN DIAGNOSE STELLEN OP BASIS VAN DE KLACHTEN. UWV ZOU IN HET BELANG EN DE OBJECTIVITEIT VAN DE EXPERTISE GEEN VERSLAGLEGGING VAN MIJN BEHANDELAAR NAAR PSYON HEBBEN OPGESTUURD. DAT IS RAAR WANT TIJDENS HET TWEEDE GESPREK MET DE HEER …… WERD DUIDELIJK DAT HIJ HAARFIJN KON VERTELLEN WAT MIJN BEHANDELAAR HEEFT GEDIAGNOSTICEERD. ER WORDT DUS TONEELGESPEELD. IK MOEST OVERIGENS VOORAF AAN HET EERSTE GESPREK EEN LIJST MET VRAGEN INVULLEN OVER MIJN LICHAMELIJKE KLACHTEN EN DEZE BIJ AANVANG INLEVEREN. IK GAF AAN HET ‘’DREIGEMENT’’ IN DE UITNODIGINGSBRIEF INZAKE GEVOLGEN UITKERING NIET PRETTIG TE VINDEN EN MEVROUW BEVESTIGDE DAT HET WAT NAAR OVERKOMT MAAR DAT IK MIJ WEL MOEST REALISEREN DAT ER OOK VEEL MENSEN NIET OP KOMEN DAGEN. DAN NOG, KORTEN UITKERING IS IETS TUSSEN MIJ EN UWV EN NIET PSYON DIE DE INDRUK WIL WEKKEN ONAFHANKELIJK TE ZIJN.

HET TWEEDE GESPREK VOND RUIM DRIE WEKEN LATER PLAATS, ZELFDE LOCATIE. DE HEER ….., PSYCHIATER, WAS NORS EN LEEK OOK MEER IEMAND VAN HET WERKBEDRIJF DAN EEN HULPVERLENER. VROEG DE MEEST VREEMDE VRAGEN OVER SEXUALITEIT, HET HEBBEN VAN SEX ED. IK GAF AAN DAT DIT PRIVÉZAKEN ZIJN WAAR HIJ NIETS MEE VAN DOEN HEEFT. OOK ZEI HIJ DAT HIJ VERBAASD WAS DAT IK AANWEZIG WAS OMDAT HIJ VAN ZIJN COLLEGA HOORDE DAT IK BOOS WAS EN HIJ HAD KENNELIJK NIET GEREKEND OP MIJN KOMST (ZOUDEN ZE ZO MENSEN IN

DISKREDIET BRENGEN BIJ UWV: EERST VERVELEND GESPREK MET NARE TEST ZODAT JE NIET MEER GELOOFT IN EEN EERLIJKE AFWIKKELING?). ER WERD VOORTDUREND GEVRAAGD NAAR PRIVE KWESTIES EN OOK WERD MIJ VERWETEN DAT IK DE HUIDIGE BEHANDELING ZOU HEBBEN STOPGEZET. IK GAF AAN DEZE NIET TE HEBBEN STOPGEZET MAAR EVEN IN AFWACHTING VAN PSYON ONDERBROKEN TE HEBBEN MEDE OMDAT UWV GEEN ENKEL VERTROUWEN/GELOOF HAD IN DEZE BEHANDELING. MEN GAF LETTERLIJK AAN DAT MIJN BEHANDELAAR GEEN GOEDE BEHANDELAAR ZOU ZIJN, AL TIJDENS DE KEURING IN JUNI 2011. DE HEER ….. VERWEET MIJ TOCH WEL DAT IK NU GEEN BEHANDELING KREEG EN SPRAK ZIJN AFKEURING EN VERBAZING UIT OVER DIT GEBEUREN. HIJ DEED HIER CYNISCH OVER ZO VAN: MAAR DAN HOUDT HET OOK OP TOCH? HIJ ZEI DAT NIET LETTERLIJK MAAR TROK WEL RARE EN ONGELOOFWAARDIGE GRIMASSEN. OOK TOEN IK HEM HAD UITGELEGD DAT HET DUS NIET BEËINDIGD WAS. HET LEEK MEER ALSOF IK MIJ TEGENOVER EEN POLITIEAGENT MOEST VERDEDIGEN/ VERANTWOORDEN EN HET WEKTE BESLIST DE INDRUK DAT HIJ DIT ALS EEN PUNT VAN NIET MEEWERKEN BESCHOUWDE, STEUNTJE IN DE RUG VAN UWV. HIJ HEEFT WEL EEN PAAR VRAGEN GESTELD OVER MIJN GEZONDHEID. AAN HET EIND GAF HIJ AAN DAT DE DIAGNOSE VAN DE PSYCHIATER AUTISME NIET GESTELD KON WORDEN BIJ VOLWASSENEN EN DAT DIT DUS NIET DOOR HEM KON WORDEN BEOORDEELD. HIJ GAF AAN TE GELOVEN IN MIJN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID DOCH IK MOEST VOOR IK AL TE ENTHOUSIAST WERD EERST ZIJN RAPPORTAGE AFWACHTEN. TOEN HIJ DIT NL OVER DE PS. KWETSBAARHEID ZEI, GAF IK AAN BLIJ TE ZIJN DAT HIJ MIJ TENMINSTE GELOOFDE. TOEN ZEI HIJ MET EEN BREDE LACH OP ZIJN GEZICHT: WACHT EERST DE RAPPORTAGE MAAR AF. DEZE ZOU HIJ MET EEN WEEK KLAAR HEBBEN. IK MOEST EEN PAPIER ONDERTEKENEN DAT HET VERSLAG EERST NAAR MIJ GESTUURD ZOU WORDEN (INZAGE, CORRECTIERECHT) EN IK ZOU MAAR DRIE DAGEN DE TIJD KRIJGEN OM AKKOORD TE GEVEN. GAF AAN DIT WEL HEEL KORT TE VINDEN (VOORAL MET HET OOG OP DE MAANDENLANGE BEDENKTIJD DIE UWV HEEFT) EN HIJ BESLOOT DIT IN OVERLEG MET MIJ AAN TE PASSEN TOT EEN WEEK BEDENKTIJD. DAN ZOU HET, ALS IK GEEN OPMERKINGEN HAD, DIRECT NA UWV GESTUURD WORDEN.

HEB ER AL MET AL GEEN GOED GEVOEL OVER. HET IS DUIDELIJK NIET ONAFHANKELIJK/OBJECTIEF MAAR HANDELEN IN OPDRACHT VAN UWV ALS ZOGENAAMDE ONAFHANKELIJKE DERDE. ER KAN DAN GEZEGD WORDEN: ZIE JE WEL, JE BENT NIET ZIEK MAAR JE DOET ALSOF. EEN DESKUNDIGE ONDERBOUWT DIT MET EEN RAPPORTAGE. KORTOM IK BEN NIET TEVREDEN OVER DEZE MANIPULERENDE WERKWIJZE VAN UWV. ZOU ANDEREN DUS ADVISEREN OM NAAR EEN RECHTER TE STAPPEN EN DAN EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK TE VRAGEN.

 Ingekomen op 2 februari 2016
Dit is ons verhaal :
De instroom a.o  is zo veel verminderd vermeld men trots, dat is niet vreemd omdat men niemand meer toelaat (of men kan werken of niet), Waarbij het UWV een monopoly heeft op de keuringen en door niemand gecontroleerd wordt. De verzekeringsarts kan en mag werkelijk alles zeggen en niemand die bij fouten de arts op zijn vingers tikt. De verzekeringsarts mag 1 zin /woord uit een heel rapport halen ook al wordt dan heel de context uit zijn verband gerukt. De verzekeringsarts  hoeft niet medisch objectief te zijn maar kan  alles naar eigen tand zetten en liegen. Waarbij er maar 1 doel is zo weinig mogelijk mensen in de IVA en het doel heiligt alle middelen.
De verzekeringsarts is in het geheel niet onafhankelijk en waar kun je in bezwaar bij dezelfde instantie waarvoor de verzekeringsarts werkt  de slager die zijn eigen vlees keurt.

Dit is het geval:
Door zinloos geweld heeft mijn man hersenletsel gekregen als dat al niet erg genoeg is wordt er door  een bevooroordeelde verzekeringsarts een geheel onjuist rapport geschreven. Wat door rapporten neurologen , neuropsychologen enz. wordt weerlegd (hier doet de w.i.a/UWV niks mee).
Hij zou volgens de verzekeringsarts 4 uur kunnen werken, wat een utopie  is daar mijn man het avondeten (30 minuten) met mijn kinderen al niet volhoud. Als ik er niet ben vergeet hij te eten, als hij heeft gedoucht gaat ie na een half uur weer  enz. Ook geeft de neuroloog elke keer als hij hem ziet aan dat het lijkt alsof hij een marathon heeft gelopen voordat het gesprek is begonnen. Zo vermoeid is hij.
Deze klachten zijn geheel  medisch geobjectiveerd en ook geheel passend en reëel bij mensen met hersenletsel. (geobjectiveerd door 2 neurologen , 2 neuropsychologen , 2 neuropsychologische rapporten , Q-EEG enz.).
Dan begint de hel, je kunt in bezwaar, waar ? Bij collega’s van de verzekeringsarts en het was een grote farce ! De verzekeringsarts heeft gelijk zeggen ze, geen enkele weerlegging op de geconstateerde fouten.
De WIA klopt helemaal niet wat ik niet begrijp is dat als je voorheen bijna 60.000 per jaar verdient voor 76,96% wordt afgekeurd terugvalt naar 8000 per jaar?
Dus naast al het medisch bewijs kan iedereen die zijn verstand gebruikt bedenken dat als je van 60.000 naar 8000 euro terugzakt en zou kunnen werken aan de slag gaat.
Zelfs al loopt er nog een bezwaar ,de verzekeringsarts leugens in het  rapport zet , alles moet medisch objectiveerbaar zijn maar de verzekeringsarts hoeft zich daar niet aan te houden die kan alles schrijven. Alleen de verzekeringsarts mag bepalen hoeveel uur je kan werken (wat een specialist ook zegt).
Dit allemaal over de rug van mensen die geen weerwoord kunnen geven omdat ze te ziek zijn, wat ik ook niet begrijp dat hier nooit aandacht voor is. Het is zelfs zo dat het UWV de zieke persoon nog een stuk zieker maakt.
Nu legt het UWV ook nog een boete(2200 euro) op omdat mijn man iets vergeten had in te vullen, uitgelegd dat mijn mans korte termijn geheugen weg is hier doen ze niks mee!

Nu komt dadelijk de rechtszaak na vele jaren voor en de ING wil niet meer wachten dus hebben de hypotheek opgeëist dit betekent dat er tot executie verkoop wordt overgegaan met als gevolg dat wij 100.000 euro moeten weggooien en 100.000 extra schuld krijgen waar we niks aan kunnen doen (nog gaat er geen belletje bij het UWV rinkelen dat als mijn man zou kunnen werken hij dit zou doen). 

Het is moreel en ethisch niet verantwoord  van de bank maar mogen dit wel. 

Waarbij de rechter er ook nog van uitgaat dat het UWV  gelijk heeft dus sta je ook nog eens met 1-0 achter voordat de rechtszaak begint(dit  volgens medisch specialisten / artsen en juristen/advocaten).
Daarnaast weet ik zeker dat veel meer mensen die echt zwaar ziek zijn tegen hetzelfde probleem aanlopen als mijn man.
Dit moet aan de kaak worden gesteld want dit mag niet kunnen 

 Met vriendelijke groet,
 MK (naam bij JEEJAR bekend)

 

Van cliënt op 12 februari 2013.
Geachte heer, mevrouw, via Google terecht gekomen op uw website. Ik ken inmiddels de praktijken van het UWV het zijn criminelen. Ik ben na 2 jaar ziek te zijn geweest goedgekeurd en heb geen WIA gehad, Inmiddels toen weer gaan werken en weer een jaar ziektewetuitkering gehad dit met veel moeite. Had een kwal van een verzekeringsarts ene van R. van het soort die verkleed zijn als mens. Weer een misstap van het UWV en die verzekeringartsen komen er mooi mee weg. Krijg te horen van die man ik zal er persoonlijk voor zorgen dat jij nooit meer een ziektewet uitkering krijgt leuk hé voor iemand die invalide is. En ik kan mij niet meer ziekmelden via de klantenservice want deze man heeft een blokkade gezet zodat ik afgepoeierd wordt. U mag dit plaatsen op de website.
(naam bij redactie bekend).
 

Van cliënt op 14 mei 2012

ERVARINGEN MET PSYON

OMDAT IK BEZWAAR HEB AANGETEKEND TEGEN HET BESLUIT VAN UWV INZAKE WIA, IS MIJ VOORGESTELD OM EEN ONAFHANKELIJKE PSYCHIATER TE LATEN KIJKEN NAAR MIJN GEZONDHEIDSKLACHTEN. DIT BOOD UWV AAN ALS ZIJNDE EEN TEGEMOETKOMING. HE T WEKTE DUS DE INDRUK DAT HET IN MIJN BELANG EN OP MIJN VERZOEK GEDAAN ZOU WORDEN. UWV WAS ER ALLANG UIT DAT IK NIET ZIEK BEN. DIT NAV DE OPMERKING DAT IK ALLEEN MAAR EERLIJK BEOORDEELD WIL WORDEN EN NIET TEN ONRECHTE IN EEN HOEK GEZET WIL WORDEN DOOR UWV. MIJN BEHANDELAAR HEEFT MEERDERE DUIDELIJKE RAPPORTAGES MET DIAGNOSE NAAR UWV GESTUURD.

DE EXPERTISE DOOR PSYON ZOU BESTAAN UIT TWEE AFSPRAKEN ZO STOND IN DE EERSTE BRIEF. DIT WAS EEN NARE BRIEF WAAR ONDERAAN WERD VERMELD DAT ALS IK GEEN GEHOOR ZOU GEVEN AAN HET VERZOEK TOT HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK BINNEN EEN WEEK NA DAGTEKENNING, DIT GEVOLGEN ZOU HEBBEN VOOR MIJN UITKERING. HOEZO ONAFHANKELIJK?? IK HEB GEBELD EN IK KON EEN EERSTE AFSPRAAK INPLANNEN BIJ EEN PSYCHOLOOG. DIT GESPREK ZOU ONGEVEER TWEE UUR DUREN. HET GESPREK VOND PLAATS IN LEEUWARDEN.

IK MOEST VEEL PRIVE KWESTIES BEANTWOORDEN ZOALS DE WERKSITUATIE VAN MIJN OUDERS ED. ER WERD NAUWELIJKS GEVRAAGD NAAR MIJN KLACHTEN. HEB WEL AANGEGEVEN DAT IK NIET ECHT HAPPY BEN MET DE SITUATIE EN DAT IK MIJN VRAAGTEKENS ZET BIJ DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DEZE EXPERTISE. DE DAME IN KWESTIE WAS OVERHEERSEND EN LEEK MEER OP EEN UWV MEDEWERKER DAN EEN HULPVERLENER. ZIJ WILDE ANTWOORD OP HAAR VRAGEN EN ZODRA IK IETS VERTELDE DAN ONDERBRAK ZIJ DIT. IK MOEST AAN HET EIND VAN HET GESPREK EEN LIJST MET VRAGEN INVULLEN. ACHTERAF BLEEK DIT EEN STRUCTURED INVENTORY OF MALINGERING SYMPTOMS TEST TE ZIJN. DEZE WORDT OA OOK DOOR CRIMINELEN GEMAAKT, EEN SOORT LEUGENDETECTORTEST DUS. HET IS PUUR OM TE ACHTERHALEN OF JE SIMULEERT EN DUS NIET EEN DIAGNOSE STELLEN OP BASIS VAN DE KLACHTEN. UWV ZOU IN HET BELANG EN DE OBJECTIVITEIT VAN DE EXPERTISE GEEN VERSLAGLEGGING VAN MIJN BEHANDELAAR NAAR PSYON HEBBEN OPGESTUURD. DAT IS RAAR WANT TIJDENS HET TWEEDE GESPREK MET DE HEER RUSSO WERD DUIDELIJK DAT HIJ HAARFIJN KON VERTELLEN WAT MIJN BEHANDELAAR HEEFT GEDIAGNOSTICEERD. ER WORDT DUS TONEELGESPEELD. IK MOEST OVERIGENS VOORAF AAN HET EERSTE GESPREK EEN LIJST MET VRAGEN INVULLEN OVER MIJN LICHAMELIJKE KLACHTEN EN DEZE BIJ AANVANG INLEVEREN. IK GAF AAN HET ‘’DREIGEMENT’’ IN DE UITNODIGINGSBRIEF INZAKE GEVOLGEN UITKERING NIET PRETTIG TE VINDEN EN MEVROUW BEVESTIGDE DAT HET WAT NAAR OVERKOMT MAAR DAT IK MIJ WEL MOEST REALISEREN DAT ER OOK VEEL MENSEN NIET OP KOMEN DAGEN. DAN NOG, KORTEN UITKERING IS IETS TUSSEN MIJ EN UWV EN NIET PSYON DIE DE INDRUK WIL WEKKEN ONAFHANKELIJK TE ZIJN.

HET TWEEDE GESPREK VOND RUIM DRIE WEKEN LATER PLAATS, ZELFDE LOCATIE. DE HEER RUSSO, PSYCHIATER, WAS NORS EN LEEK OOK MEER IEMAND VAN HET WERKBEDRIJF DAN EEN HULPVERLENER. VROEG DE MEEST VREEMDE VRAGEN OVER SEXUALITEIT, HET HEBBEN VAN SEX ED. IK GAF AAN DAT DIT PRIVÉZAKEN ZIJN WAAR HIJ NIETS MEE VAN DOEN HEEFT. OOK ZEI HIJ DAT HIJ VERBAASD WAS DAT IK AANWEZIG WAS OMDAT HIJ VAN ZIJN COLLEGA HOORDE DAT IK BOOS WAS EN HIJ HAD KENNELIJK NIET GEREKEND OP MIJN KOMST (ZOUDEN ZE ZO MENSEN IN

DISKREDIET BRENGEN BIJ UWV: EERST VERVELEND GESPREK MET NARE TEST ZODAT JE NIET MEER GELOOFT IN EEN EERLIJKE AFWIKKELING?). ER WERD VOORTDUREND GEVRAAGD NAAR PRIVE KWESTIES EN OOK WERD MIJ VERWETEN DAT IK DE HUIDIGE BEHANDELING ZOU HEBBEN STOPGEZET. IK GAF AAN DEZE NIET TE HEBBEN STOPGEZET MAAR EVEN IN AFWACHTING VAN PSYON ONDERBROKEN TE HEBBEN MEDE OMDAT UWV GEEN ENKEL VERTROUWEN/GELOOF HAD IN DEZE BEHANDELING. MEN GAF LETTERLIJK AAN DAT MIJN BEHANDELAAR GEEN GOEDE BEHANDELAAR ZOU ZIJN, AL TIJDENS DE KEURING IN JUNI 2011. DE HEER RUSSO VERWEET MIJ TOCH WEL DAT IK NU GEEN BEHANDELING KREEG EN SPRAK ZIJN AFKEURING EN VERBAZING UIT OVER DIT GEBEUREN. HIJ DEED HIER CYNISCH OVER ZO VAN: MAAR DAN HOUDT HET OOK OP TOCH? HIJ ZEI DAT NIET LETTERLIJK MAAR TROK WEL RARE EN ONGELOOFWAARDIGE GRIMASSEN. OOK TOEN IK HEM HAD UITGELEGD DAT HET DUS NIET BEËINDIGD WAS. HET LEEK MEER ALSOF IK MIJ TEGENOVER EEN POLITIEAGENT MOEST VERDEDIGEN/ VERANTWOORDEN EN HET WEKTE BESLIST DE INDRUK DAT HIJ DIT ALS EEN PUNT VAN NIET MEEWERKEN BESCHOUWDE, STEUNTJE IN DE RUG VAN UWV. HIJ HEEFT WEL EEN PAAR VRAGEN GESTELD OVER MIJN GEZONDHEID. AAN HET EIND GAF HIJ AAN DAT DE DIAGNOSE VAN DE PSYCHIATER AUTISME NIET GESTELD KON WORDEN BIJ VOLWASSENEN EN DAT DIT DUS NIET DOOR HEM KON WORDEN BEOORDEELD. HIJ GAF AAN TE GELOVEN IN MIJN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID DOCH IK MOEST VOOR IK AL TE ENTHOUSIAST WERD EERST ZIJN RAPPORTAGE AFWACHTEN. TOEN HIJ DIT NL OVER DE PS. KWETSBAAR HEID ZEI, GAF IK AAN BLIJ TE ZIJN DAT HIJ MIJ TENMINSTE GELOOFDE. TOEN ZEI HIJ MET EEN BREDE LACH OP ZIJN GEZICHT: WACHT EERST DE RAPPORTAGE MAAR AF. DEZE ZOU HIJ MET EEN WEEK KLAAR HEBBEN. IK MOEST EEN PAPIER ONDERTEKENEN DAT HET VERSLAG EERST NAAR MIJ GESTUURD ZOU WORDEN (INZAGE, CORRECTIERECHT) EN IK ZOU MAAR DRIE DAGEN DE TIJD KRIJGEN OM AKKOORD TE GEVEN. GAF AAN DIT WEL HEEL KORT TE VINDEN (VOORAL MET HET OOG OP DE MAANDENLANGE BEDENKTIJD DIE UWV HEEFT) EN HIJ BESLOOT DIT IN OVERLEG MET MIJ AAN TE PASSEN TOT EEN WEEK BEDENKTIJD. DAN ZOU HET, ALS IK GEEN OPMERKINGEN HAD, DIRECT NA UWV GESTUURD WORDEN.

HEB ER AL MET AL GEEN GOED GEVOEL OVER. HET IS DUIDELIJK NIET ONAFHANKELIJK/OBJECTIEF MAAR HANDELEN IN OPDRACHT VAN UWV ALS ZOGENAAMDE ONAFHANKELIJKE DERDE. ER KAN DAN GEZEGD WORDEN: ZIE JE WEL, JE BENT NIET ZIEK MAAR JE DOET ALSOF. EEN DESKUNDIGE ONDERBOUWT DIT MET EEN RAPPORTAGE. KORTOM IK BEN NIET TEVREDEN OVER DEZE MANIPULERENDE WERKWIJZE VAN UWV. ZOU ANDEREN DUS ADVISEREN OM NAAR EEN RECHTER TE STAPPEN EN DAN EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK TE VRAGEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-3-2010
Geachte JEEJAR,
 
Naar aanleiding van 2 ernstige auto-ongevallen heb ik
behoorlijk veel ervaring betreffende het UWV,
verzekeringsmaatschappijen en advocaten,
helaas zou ik bijna willen zeggen.
 
Ik herken mijn situatie volledig uit uw onderwerpen
op u site.
 
Mijn ervaringen zijn dat bezwaarschrift, beroep en hoger beroep
weinig tot niets opgeleverd.
Rechtbank en CRvB volgen gewoon het UWV.
Omdat iedereen er maar van uitgaat dat de 'medische onderzoeken'
zorgvuldig zijn uitgevoerd, tegen beter weten in.
Terwijl een (B)VA zijn veronderstellingen niet eens
voldoende motiveert en/of (wetenschappelijke) onderbouwd.
 
Door mijn machteloosheid, moet ik me elke keer weer
als ik naar het UWV ga, mijn uiterste best doen om mijn beheersing niet te verliezen,
om iemand daar wat aan te doen.
 
Enfin, ik hoef u waarschijnlijk niets te vertellen hoe het
er in Nederland aan toe gaat, als werknemers ziek worden
of een ernstig ongeval meemaken, en hiervoor verzekerd zijn.
Criminelen worden in Nederland beter behandeld.
 
Hoogachtend

17-3-2010
Na een Rechtsprocedure van bijna twee jaar tegen UWV heb ik na de tweede zitting/uitspraak besloten om te stoppen met procederen tegen het UWV i.v.m. met mijn gezondheid. Het UWV is wel veroordeeld tot het vergoeden van alle proceskosten en Griffierechten. Ik ben in een rouwproces i.v.m. verlies kind en nu zo'n acht maanden fysiek ziek door ontsteking in lichaam waarvan artsen stellen dat dit door stress inzake UWV is ontstaan. Verbijsterd ben ik door de opstelling van het UWV en voor altijd het vertrouwen verloren in de overheid. Ik heb geen idee of het UWV daarop uit is maar ik weet wel dat het gros wat werkzaam is bij het UWV er alleen voor zichzelf zit en geen enkele betrokkenheid bij haar cliënten kent.
Zolang het management bij het UWV niet ontzettend op de vingers word getikt kunnen zij doorgaan met het grof misbruik maken van macht jegens burgers die geen enkele macht hebben om hiertegen te vechten.  
                  Met vriendelijke groeten, (naam bij redactie bekend).

 

4 november 2009
Goedemorgen,
ik ben nu zo,n anderhalf jaar aan het procederen tegen UWV nadat ik vanuit de ziektewet in de wajong kwam en alles wat mis kon gaan is mis gegaan.
Het UWV gaf aan dat ze een berekeningsfout in de hoogte van betreffende uitkering maakte en of ik maar ruim 5000 euro terug wilde betalen, daarnaast heb ik drie belastingaanslagen van bij elkaar ook bijna 5000 euro ontvangen, eentje heb ik met privélening van vrienden betaald, tweede los ik in termijnen af en derde heeft advocate bezwaar tegen gemaakt, nog afwachten dus.
Ondanks dat de Rechtbank nog geen definitieve uitspraak heeft gedaan moet ik al maanden 50 euro per maand aflossen aan UWV onder dreiging van beslaglegging en
20 euro per maand aan belasting. Alles gaat over het jaar 2008.
Mijn maanduitkering is 898 Euro per maand waarvan 70 Euro standaard eraf gaat aan terugvorderingen. Ik heb mijn vaste telefoon eruit gegooid om kosten te besparen maar door mijn handicap heb ik wel m,n pc nodig om wat contact met de buitenwereld en vrienden e.d. te onderhouden. Ik heb geen televisie, mijn wasmachine is al een jaar kapot, zo ook m,n stofzuiger die van ellende uit elkaar valt tijdens het stofzuigen. Ik durf niks meer aan te vragen want als er weer iets mis gaat kan ik ervoor opdraaien.
Het UWV is niet in staat tot op de dag van vandaag met een heldere weergave te komen waar en hoe zij een berekeningsfout hebben gemaakt. Overigens werd mij verweten naïef te zijn geweest bij het plegen van telefoontjes naar het UWV om een en ander te checken, niet naar namen van betreffende medewerkers te hebben gevraagd.
Ik ben in de Wajong gekomen nadat ik vele malen getracht heb om te werken maar doordat ik slachtoffer was van een ernstig geweldsmisdrijf lukte het mij niet bij periodes om aan het werk te blijven. Ik heb chronische ptss klachten waarvoor ik al zo,n acht jaar behandeld word, daarnaast ben ik m,n kind verloren en heb ik nog steeds door het UWV de gelegenheid niet gekregen om dit in rust te verwerken. Ik kan u gerust zeggen dat als ik niet eerder in m,n leven al heftige dingen had meegemaakt ik wellicht nu niet meer had geleefd.
Ik ben zeer kwaad en verdrietig dat het UWV talloze mensen op een gruwelijke wijze psychisch geweld aandoet terwijl vele van hen al de nodige ellende over zich heen hebben gehad buiten hun schuld om. Mijn therapeut heeft een brief voor de Rechtbank geschreven waarin ook hij vermeld dat het onvoorstelbaar is dat het UWV maar door kan gaan met deze incompetente, inhumane handelen en mensen nog erger ziek maakt.
Ik heb bijna de neiging om aangifte te doen bij de politie van psychische mishandeling
en ik zou sowieso willen zien dat het UWV geen zogenaamde teveel uitbetaalde bedragen meer bruto mogen terugvorderen, dit is een zeer bedenkelijk aspect in de wet want waarom komt deze fout toch zo vaak voor en kan het UWV niet aantonen op papier hoe zij tot een dergelijke berekeningsfout zijn gekomen. ik geloof niet eens meer in per ongeluk fouten want op deze wijze halen ze sloten met geld binnen en als je ziet hoeveel mensen al de dupe zijn hoezo is dat per ongeluk?

 

19 oktober 2009
Ook ik heb met van die leuke fictie banen te maken, maar al meer dan een jaar geen inkomen meer, geen werk natuurlijk, want dit is fictie.
Ik mag nu teren op het inkomen van mijn partner en heb van Minister Donner er nog een probleem bij gekregen, namelijk slapeloze nachten om alles financieel rond te krijgen.
Ik had namelijk een zeer kleine uitkering, vanwege mijn arbeidsuren in het verleden, namelijk 4 uur per week.
Met al mijn beperkingen kan ik nu volgens het UWV 30 uur per week werken met een fictie baan.
Gevolgen Heer Donner: slapeloze nachten, geen inkomen, geen werk en iedere maand weer de gedachten, kunnen we de rekeningen betalen.
En dat allemaal door de eenmalige herkeuringen, waarvan het UWV de menselijke maat volledig kwijt is en zich schuil houden achter de opdracht van de overheid, maar zelfs niet in de gaten hebben, dat ook deze opdrachten ingevuld kunnen worden, zoals ze zelf beoordelen.
M.b.t. het opleggen van een uurbeperkingen schuilen ze zich achter de overheid met de woorden: ik mag u geen urenbeperking geven, wanneer ik me hou aan de regels van de overheid, terwijl er volgens mij zat mogelijkheden zijn om dit naar billijkheid te beoordelen.
In 2003 met beoordeling nog 20 uur beperkt in arbeidsduur en nu met toename klachten, 30 urige- werkweek opgelegd, waarvan 8 uur per dag, terwijl de duurbeperking in 2003 nog 4 uur per dag was, maar blijkbaar dit niet doorgaf, want was volledig arbeidsongeschikt tot 2003, waar zonder dat ik hiervan op de hoogte was op 20 uur (4 uur per dag was gezet).
Ik was blijkbaar toen volledig arbeidsongeschikt op arbeidskundige gronden. Omdat ik hier nooit van op de hoogte ben gebracht, heb ik hier ook geen bezwaar tegen gemaakt, want de mededeling was, u blijft volledig arbeidsongeschikt en er veranderd niets.
Maar het gekke is, dat je dan bij die eenmalige herkeuring, wel met de gedachtegang van het dossier beoordeelt wordt, want je had in 2003 blijkbaar een arbeidsduur beperking van 20 uur.
Je kan met de wetenschap van de arts hier niet op inspelen, want jij weet van niets en weet niet beter, dan dat je tot op het moment van eenmalige keuring volledig arbeidsongeschikt bent.
Dan wordt het hen wel erg makkelijk gemaakt om daar dan ook nog eens uren bij op te gaan tellen, dus geschikt voor meer arbeidsuren met toename van gezondheidsklachten.
Dit wordt dan niet gemotiveerd, alleen met de woorden, dat de arts in 2003 al geen motivering had, dus ze hebben beoordeelt op eigen inzicht.
Belachelijk.
En de rechtbank geeft ze dan nog gelijk ook.
En ook die perikelen zijn niet goed voor je gezondheid. Deze is inmiddels zeer slecht door dit hele gebeuren en al de tijd en aandacht die dit kost en nu gaat de rechtbank in Arnhem een uitspraak doen van: Het is allemaal FICTIE.
Zou het niet eens tijd worden, dat dit naar de Heer Donner en de rest van de overheid wordt gestuurd.
Dat het allemaal FICTIE was, is bij namelijk bij mij als leek, al op datum invoering, volledig bekend.
JEEJAR doen jullie nog je voordeel met deze.