JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.6A.6 Ontheffing

 

 

 

 

 

Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het artikel 2.6A.2 gestelde verbod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting